kredytowe

Encyklopedia PWN

instytucje kredytu hipotecznego ziemskiego;
instytucje kredytu hipotecznego miejskiego.
instytucje zakładane w krajach okupowanych przez hitlerowskie Niemcy w celu emisji obiegowych znaków pieniężnych (asygnat kredytowych) o wartości wyrażonej w markach, kredytujące skarb Rzeszy;
instytucja kredytowa w II RP, udzielająca długoterminowych pożyczek prywatnym przedsiębiorcom na cele inwestycyjne,
zobowiązanie wystawcy do uregulowania w określonym terminie należności lub pokrycia strat do wysokości gwarancji;
uniwersalny bank komercyjny, obsługujący podmioty fizyczne i jednostki budżetowe,
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia