rolnicze systemy
 
Encyklopedia PWN
rolnicze systemy,
różnorodne sposoby rolniczego użytkowania ziemi, dostosowane do rozmaitych warunków przyrodniczych, zmieniające się historycznie w zależności od rozwoju społeczno-ekonomicznego (np.: gęstości zaludnienia, stosunków społecznych, poziomu uprzemysłowienia, postępu naukowo-technicznego);
do najstarszych systemów rolniczych należy kopieniactwo oraz system wypasowy (pastwiskowy); w historii rolnictwa ornego wyróżnia się gospodarkę odłogową, polegającą na pozostawianiu ziemi wyeksploatowanej rolniczo, gospodarkę żarową, gospodarkę ugorową, gospodarkę związaną z określonym zmianowaniem roślin uprawnych (dwupolówkę, trójpolówkę i wielopolówkę), gospodarkę przemienną polowo-pastwiskową, określaną także jako system trawopolny, gospodarkę płodozmienną, uwzględniającą kolejne następstwo roślin niezbożowych po zbożowych, bądź płodozmian dowolny, oraz stosowaną niekiedy monokulturę. Poszczególne systemy rolnicze różnią się m.in. udziałem powierzchni zasiewów w ogólnej powierzchni gruntów ornych, strukturą zasiewów, wielkością produkcji roślinnej w stosunku do produkcji zwierzęcej, sposobem odtwarzania żyzności gleby.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia