protekcjonizm
 
Encyklopedia PWN
protekcjonizm
[łac.],
ekon. polityka ochrony produkcji i handlu krajowego przed konkurencją zagraniczną.
Narzędzia protekcjonizmu: w zakresie zmniejszania importu — cła, ograniczenia ilościowe (kwoty), bariery pozataryfowe, zakazy przywozu; w zakresie popierania eksportu — subsydia, premie eksportowe, ulgi podatkowe, bonifikaty za usługi transportowe, promocja. Protekcjonizm jako element świadomej polityki państwa pojawił się w okresie merkantylizmu (XVI–XVII w.); jako czynnik hamujący rozwój już w XVIII w. został odrzucony przez Anglię i Francję; inne kraje, które z opóźnieniem rozpoczynały industrializację, stosowały protekcjonizm do ochrony swych „młodych” przemysłów (np. USA, Niemcy). Protekcjonizm z reguły nasila się w okresach dekoniunktury (np. lata 30. XX w.) i słabnie w okresach szybkiego wzrostu gospodarczego. Współcześnie, wskutek porozumień międzynarodowych, maleje znaczenie ceł jako narzędzi protekcjonizmu, rośnie znaczenie ograniczeń ilościowych oraz barier pozataryfowych; przeciw protekcjonizmowi występują kraje o wysokiej konkurencyjności międzynarodowej, stosują go zaś kraje o niskiej konkurencyjności; na prowadzenie polityki protekcjonistycznej duży wpływ mają grupy interesów, które wywierają naciski na rządy, by objęły ochroną sektory ich działalności.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia