kwoty
 
Encyklopedia PWN
kwoty,
ekon. ilościowe lub wartościowe ograniczenia w imporcie towarów (np. samochodów), jedno z narzędzi protekcjonizmu;
celem wprowadzania kwot jest ochrona rodzimego przemysłu przed zagraniczną konkurencją; jednak z punktu widzenia interesu ogólnonarodowego kwoty są mniej efektywne niż pełniące tę samą funkcję cła; skutkiem wprowadzenia kwot jest ograniczenie podaży, co powoduje niekorzystne dla konsumentów zwiększenie cen; jednocześnie wprowadzenie kwot, nie podlegających ocleniu lub przy zastosowaniu preferencyjnej stawki celnej, zmniejsza wpływy do budżetu z tytułu ceł; kwoty są dzielone na kontyngenty dla większych dostawców; praktycznie eliminuje to z rynku małe firmy; stosowanie kwot w długim okresie prowadzi do nieefektywnej alokacji czynników produkcji; w Polsce (2000) istniało ok. 200 kontyngentów.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia