wolny handel
 
Encyklopedia PWN
wolny handel,
ekon. brak ograniczeń w zawieraniu transakcji handlowych między dwoma lub więcej państwami;
wolny handel przynosi korzyści wszystkim krajom, gdyż przedmiotem wymiany są dobra wytwarzane po najniższych kosztach; istotę korzyści z wolnego handlu określił ekonomista angielski A. Smith: „Maksymą każdego roztropnego gospodarza jest niepodejmowanie produkcji czegokolwiek, co kosztowałoby go więcej niż zakup takiego dobra”; teoretyczne uzasadnienie rozwinął ekonomista angielski D. Ricardo w teorii kosztów komparatywnych; w praktyce gospodarczej wolny handel nie występuje, gdyż jest skutecznie ograniczany przez protekcjonizm.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia