komparatywne koszty
 
Encyklopedia PWN
komparatywne koszty,
ekon. teoria kosztów porównawczych sformułowana przez D. Ricardo, a rozwinięta przez J.S. Milla, uzasadniająca korzyści międzynarodowego podziału pracy;
zgodnie z teorią kosztów komparatywnych każdy kraj powinien się specjalizować w produkcji artykułów, które może wytwarzać relatywnie najtaniej, a artykuły, których koszty produkcji są stosunkowo wysokie — importować zza granicy w zamian za eksport towarów wytworzonych u siebie; realizacja teorii kosztów komparatywnych wymaga spełnienia co najmniej 3 warunków: w zainteresowanych krajach musi występować porównywalny, wzajemny popyt na produkowane towary; koszty transportu i koszty handlowe muszą być mniejsze niż różnice w kosztach produkcji; cła i inne opłaty importowe na towary wyprodukowane w zainteresowanych wymianą krajach muszą być mniejsze niż różnice w kosztach produkcji pomniejszone o koszty trasportu i koszty handlowe; koncepcja kosztów komparatywnych była podstawą polityki wolnego handlu w końcu XIX i na początku XX w.; obecnie ma tylko historyczne znaczenie, a zasady racjonalnego międzynarodowego podziału pracy są oparte na nowych teoriach handlu zagranicznego.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia