teoremat Heckschera–Ohlina–Samuelsona
 
Encyklopedia PWN
teoremat Heckschera–Ohlina–Samuelsona,
ekon. twierdzenie będące rozwinięciem poglądów D. Ricardo i jego teorii kosztów komparatywnych;
zgodnie z teorematem Heckschera–Ohlina–Samuelsona w sytuacji swobodnej wymiany międzynarodowej, alokacja zasobów jest realizowana w zależności od cen 2 czynników produkcji (kapitału i pracy), wykorzystanych w procesie produkcji, czyli że u podstaw specjalizacji międzynarodowej leżą różnice względnych cen czynników produkcji, związane z wielkością ich zasobów w różnych krajach.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia