Jevons William Stanley
 
Encyklopedia PWN
Jevons
[dżewnz]
William Stanley, ur. 1 IX 1835, Liverpool, zm. 13 VIII 1882, Bexhill k. Hastings,
brytyjski ekonomista i statystyk;
1875–80 profesor ekonomii University College w Londynie; zapoczątkował nowy kierunek badań zwany neoklasyczną szkołą w ekonomii, będący przełomem w rozwoju myśli ekonomicznej (Theory of Political Economy 1871); uważał, że ekonomia powinna badać ilościową stronę zjawisk gospodarczych; wysunął koncepcję, zgodnie z którą powtarzanie się co 10 lat cykli koniunkturalnych jest związane z relacjami między występowaniem plam na Słońcu a produkcją w rolnictwie, której wyniki z kolei powodują wahania w produkcji przemysłowej; stworzył też podstawy nowoczesnej myśli mikroekonomicznej; wg niego gospodarujące jednostki określają użyteczność każdego konsumowanego dobra, a porównując użyteczności różnych dóbr, nadają im wartości (ceny), dążą też do osiągnięcia maksymalnej satysfakcji z konsumpcji dostępnych dóbr przy danym ograniczeniu budżetowym; zajmował się także zagadnieniami logiki formalnej oraz teorii i metodologii nauk przyrodniczych; w pracy Pure Logic... (1864) rozwinął koncepcje G. Boole’a w dziedzinie algebraizacji logiki; był autorem podręczników logiki: Logika (1870, wydanie polskie 1921), Początki logiki (1876, wydanie polskie 1886), oraz konstruktorem pierwszej maszyny logicznej, mechanizującej wnioskowanie dedukcyjne.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia