produkcyjność
 
Encyklopedia PWN
produkcyjność,
ekon. wartość produkcji wytwarzanej w danym okresie, przypadająca na jednostkę nakładu czynnika produkcji;
najczęściej badana jest produkcyjność majątku trwałego; w zależności od przyjętej miary produkcji i szczebla agregacji występują różne wskaźniki produkcyjności
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia