pręt
 
Encyklopedia PWN
pręt,
dawna miara długości i powierzchni;
wielkość pręta była lokalnie i w różnych okresach odmienna; jako miara długości najczęściej był używany pręt koronny — 4,47 m i pręt litewski — 4,87 m; w Królestwie Polskim 1819–49 pręt nowopolski — 4,32 m; pręt pruski 1816–72 — 3,77 m; jako miara powierzchni pręt koronny (większy, 1/30 morgi) — 199,5 m2, pręt zwykły (tzw. kopanka) — 19,95 m2, pręt nowopolski (1/300 morgi) — 18,66 m2, pręt pruski (reński, 1/180 morgi) — 14,18 m2.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia