paryski traktat 1856
 
Encyklopedia PWN
paryski traktat 1856,
zawarty po wojnie krymskiej 1853–56; podpisany z jednej strony przez przedstawicieli Rosji, a z drugiej — Wielkiej Brytanii, Francji, Turcji, Sardynii, Austrii i Prus; na jego mocy Rosja zwróciła Turcji zajęty podczas działań wojennych Kars; ogłoszono neutralność i demilitaryzację M. Czarnego, swobodę żeglugi na Dunaju pod kontrolą 2 międzynar. komisji; Rosja oddała Mołdawii deltę Dunaju i przyległą do niej część południowej Besarabii; wszystkie państwa zobowiązały się do nieingerencji w wewn. sprawy Turcji i wspólnie gwarantowały autonomię Mołdawii i Wołoszczyzny oraz Serbii w ramach imperium osmańskiego; jedna z załączonych do traktatu konwencji zabroniła Rosji budowy umocnień na W. Alandzkich; traktat osłabił pozycję Rosji na Bliskim Wschodzie, spowodował zaostrzenie się sprawy wschodniej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia