Gorczakow Aleksandr M.
 
Encyklopedia PWN
Gorczakow Aleksandr M., książę, ur. 15 VII 1798, Haapsalu (Estonia), zm. 11 III 1883, Baden-Baden,
ros. dyplomata i polityk;
1856–82 min. spraw zagr.; podczas powstania styczniowego w Polsce odparł próby interwencji dyplomatycznej mocarstw zachodnich na jej rzecz, zawarł z Prusami konwencję Alvenslebena; po klęsce Francji 1870 anulował jednostronnie postanowienia traktatu paryskiego 1856, ograniczającego prawa Rosji na M. Czarnym.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia