opinia publiczna
 
Encyklopedia PWN
opinia publiczna,
ogół przekonań w kwestiach istotnych społecznie, wyrażanych w społeczeństwie lub innej zbiorowości; w węższym rozumieniu — poglądy dominujące w zbiorowości lub podzielane przez jej większość; w szerszym — to także „publiczność”, zbiorowość, w której istnieje o.p., niekiedy również prasa i in. organy wyrażające opinię.
opinia publiczna jest elementem świadomości społecznej, kształtującym się na gruncie wartości, orientacji i mentalności. Poglądy te — ujawniające się różnymi drogami i uwzględniane przez polityków, działaczy społecznych itd. — w nowoczesnych społeczeństwach demokratyczne są systematycznie badane przez wyspecjalizowane placówki, które za pomocą technik statystycznych analizują dane gromadzone w toku ankietowego badania reprezentacyjnych prób odpowiednich populacji. Opinia publiczna rozwinęła się w pełni i stała się przedmiotem trwałego zainteresowania w społeczeństwach demokratycznych, w których nie ma obowiązującej wszystkich ideologii oficjalnej, poglądy są zróżnicowane i zmienne, polityka zaś musi uwzględniać oczekiwania społeczne. Opinia publiczna kształtuje się pod wpływem wielu czynników, zwłaszcza środków masowego przekazu. Techniki badania opiniia publicznej znalazły też zastosowanie w badaniach rynkowych mających informować, jakie towary mogą liczyć na największy popyt.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia