public relations
 
Encyklopedia PWN
public relations
[pạblık rılẹısznz; ang.] Wymowa,
socjol. organizowanie kontaktów o charakterze informacyjnym między organizacją (grupą, instytucją, firmą) a jej otoczeniem, służące realizacji jej podstawowych celów.
Pozytywne i pomyślne dla danej instytucji i poszczególnych jej inicjatyw ustosunkowanie się kręgów jej odbiorców stanowi jeden z głównych celów planowo i świadomie organizowanej akcji propagandowej i reklamowej; akcję tę prowadzi się m.in. za pomocą środków masowego przekazu, angażując do jej realizacji zawodowych ekspertów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia