oligarchia
 
Encyklopedia PWN
oligarchia
[gr. oligarchίa ‘władza nielicznych’; olígos ‘nieliczny’, archḗ ‘władza’],
w starożytnych greckich teoriach politycznych jeden z typów ustroju;
w epoce archaicznej (przed powstaniem pierwszych demokracji) większość greckich polis była oligarchiami, tzn., że prawa obywatelskie przysługiwały tylko tym spośród wolnych i rodowitych mieszkańców polis, którzy, posiadając ziemię, dysponowali majątkiem pozwalającym na udział w życiu publicznym (wojna, polityka); w oligarchii aktywna rola w życiu politycznym (sprawowanie urzędów, przemawianie i stawianie wniosków na zgromadzeniu ludowym) przypadała tylko najbogatszym obywatelom — Arystoteles określił oligarchię jako „władzę bogaczy”.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia