arystokracja
 
Encyklopedia PWN
arystokracja
[gr. áristos ‘najlepszy’, kratós ‘władza’],
jeden z 3 typów ustroju politycznych, wyróżnionych przez Arystotelesa;
uważał on, że władanie państwem należy pozostawić nielicznej warstwie przywódczej — grupie najlepszych [gr. áristoi], i zgadzał się z Platonem, że rządy takie powinna sprawować elita wyłoniona wg kryterium mądrości, posiadanych cnót i szlachetnego urodzenia.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia