monarchia grecka
 
Encyklopedia PWN
monarchia grecka,
w greckiej myśli ustrojowej jedna z trzech (oprócz arystokracji i demokracji) podstawowych form rządów w państwie;
niekiedy rozróżniano monarchię dobrą (basileía ‘królestwo’) i monarchię złą (tyrania); fakt, że monarchia jako forma ustrojowa była obserwowana poza światem greckim (zwłaszcza w Persji), doprowadził do rozpowszechnienia się poglądu, że monarchia z natury jest formą rządów właściwą barbarzyńcom.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia