forma państwa
 
Encyklopedia PWN
forma państwa,
sposoby i metody sprawowania władzy w danym państwie;
forma państwa ma 3 zakresy: ustrój terytorialny (państwo unitarne i federalne), forma rządów, czyli stosunki między głową państwa, rządem i parlamentem (republika, monarchia), oraz reżim polityczny, czyli zasady i metody rządzenia stosowane przez grupy rządzące (forma państwa demokratyczna i autokratyczna).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia