federacja
 
Encyklopedia PWN
federacja
[łac. foedus ‘związek’, ‘przymierze’],
państwo o złożonej strukturze, w skład którego wchodzą kraje związkowe (mogą nosić różne nazwy: kanton, stan, land, czyli kraj, prowincja) zachowujące swoją suwerenność (m.in. USA, Kanada, Australia, Indie, Meksyk, Niemcy, Austria, Szwajcaria, Belgia);
terytorium federacji jest sumą terytoriów jej członów; każdy z nich zachowuje duży stopień samodzielności i niezależności w sprawowaniu władzy sądowniczej i wykonawczej na własnym terytorium; w każdym z krajów związkowych istnieje odrębny system prawny (włącznie z własną konstytucją); w całej federacji istnieje ponadto wspólny system prawny opierający się na konstytucji federalnej oraz system federalnych organów ustawodawczych, wykonawczych i sądowniczych realizujących przysługujące im kompetencje i zadania w skali ogólnopaństwowej, przekraczającej zakres kraju związkowego (np. w dziedzinie obrony, finansów, polityki zagranicznej, bezpieczeństwa wewnętrznego).
Także związek stowarzyszeń, związków zawodowych, partii politycznych, klubów sportowych powołany w celu koordynacji ich działalności i realizacji wspólnych celów, przy czym organizacje tworzące federację zachowują samodzielność w realizacji własnych celów statutowych.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia