odbitka
 
Encyklopedia PWN
odbitka,
poligr. obraz oryginału (np. tekstu, rysunków) przeniesiony na odpowiedni nośnik (papier, karton, tekturę, folię z tworzywa sztucznego i in.);
otrzymana m.in. metodami drukowania (o. drukowa), fot. (o. fotograficzna), elektrofot. (o. kserograficzna; elektrofotografia), diazotypowymi (o. diazotypowa; diazotypia); o. korektorska jest przeznaczona do przeprowadzenia korekty; o. próbna (ang. proof) jest wykonywana w celu sprawdzenia prawidłowości otrzymanej formy kopiowej lub przebiegu procesu drukowania; o. autorską (nadbitkę) stanowi artykuł z czasopisma lub pracy zbiorowej wydrukowany osobno (poza nakładem) z tego samego składu; ma własną paginację (oprócz zachowanej bieżącej numeracji) oraz kartę tytułową.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia