murszenie
 
Encyklopedia PWN
murszenie,
całokształt procesów zachodzących w torfach, wywołany ich osuszaniem (naturalnym lub na skutek melioracji); w wyniku odwodnienia torfu tlen staje się decydującym czynnikiem przemian fizycznych i chemicznych w masie torfowej;
w efekcie murszenia następuje rozpad masy torfowej i zanik pierwotnej, z reguły włóknistej, struktury torfu.; murszenie polega m.in. na humifikacji torfu przy częściowej jego mineralizacji, co prowadzi do powstania murszu; zachodzi głównie pod wpływem drobnoustrojów i prowadzi do powstawania gleb murszowych lub gleb murszowatych; w warunkach dostatecznego uwilgotnienia zwiększa żyzność gleb torfowych, zwłaszcza wytworzonych z torfów niskich.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia