pobagienne gleby
 
Encyklopedia PWN
pobagienne gleby,
rząd w dziale gleb hydrogenicznych;
powstają z gleb bagiennych w następstwie obniżenia poziomu wód gruntowych (naturalnego lub wywołanego melioracjami) i przerwania procesu torfotwórczego lub powodującego osadzanie mułów organicznych; pod wpływem zwiększonego dostępu tlenu zostaje zapoczątkowany proces murszenia; w polskiej systematyce gleby pobagienne obejmują 2 typy: murszowe gleby, murszowate gleby.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia