murszu

Encyklopedia PWN

leśn.:
larwy chrząszczy z rodziny sprężykowatych;
całokształt procesów zachodzących w torfach, wywołany ich osuszaniem (naturalnym lub na skutek melioracji); w wyniku odwodnienia torfu tlen staje się decydującym czynnikiem przemian fizycznych i chemicznych w masie torfowej;
żagwiowate, Polyporaceae,
rodzina grzybów podstawczaków, zaliczana do funkcjonalnej grupy grzybów rozkładających drewno, o twardej konsystencji, o hymenoforze rurkowatym (poliporoidalnych), niespokrewnionych ze sobą, ale wykazujących podobieństwo morfologiczne oraz podobieństwo konsystencji owocników i zasiedlanych podłoży.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia