torfowe gleby
 
Encyklopedia PWN
torfowe gleby,
typ gleb w dziale gleb hydrogenicznych, rzędzie gleb bagiennych;
powstają z górnej, biologicznie czynnej warstwy złoża torfowego; rozróżnia się gleby torfowe torfowisk niskich (najżyźniejsze), przejściowych oraz wysokich; gleby torfowe wymagają melioracji i właściwego nawożenia.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia