torfowisko
 
Encyklopedia PWN
torfowisko,
ekol. złoże torfu o miąższości powyżej 30 cm oraz występująca na jego powierzchni roślinność (w większości torfotwórcza);
torfowiska tworzą się zwykle na podłożu trudno przepuszczalnym, w wilgotnym klimacie umiarkowanym i chłodnym (głównie na półkuli północnej, zwłaszcza w północnych częściach Eurazji i Ameryki Północnej, a w mniejszych szerokościach geograficznych tej półkuli tylko w górach); najważniejsze rośliny torfotwórcze (mchy torfowce i drobne turzyce) mają wzrost nieograniczony — starsze części obumierają, powiększając pokłady torfu; w niektórych typach torfowisk występują krzewinki z rodziny wrzosowatych. W zależności od warunków powstawania, składu zbiorowiska oraz właściwości torfu rozróżnia się: torfowiska niskie (tzw. łąkowe) — głównie w dolinach powoli płynących rzek, żyzne, bogate florystycznie, szuwarowe (trzcina, sitowie) lub darniowe (mchy, turzyce), w Polsce pospolite; torfowiska wysokie (tzw. mszary) — w bezodpływowych zagłębieniach terenu, florystycznie ubogie, silnie kwaśne, ubogie w substancje odżywcze (mchy, turzyce, krzewinki, owadożerne rosiczki), w Polsce rzadkie; torfowiska przejściowe — powstające bądź w warunkach pośrednich, bądź stanowiące stadia rozwojowe w sukcesji torfowisk wysokich.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Torfowisko niskie, Kotlina Biebrzańskafot. M. Piegat/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Wołosate, rezerwat torfowiskowy, Bieszczadyfot. J. Wolski/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia)fot. M. Uba/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia