bagno
 
Encyklopedia PWN
bagno,
hydrol. obszar trwale podmokły, nasycony wodą słoną lub słodką stanowiącą ok. 80% objętości gruntu, porośnięty roślinnością przystosowaną do występujących tu specyficznych warunków środowiska;
powstaje w warunkach bardzo płytkiego zalegania zwierciadła wód podziemnych, utrudnionego odpływu wód gruntowych i opadowych gromadzących się w zaklęsłościach terenu, bądź na obszarach bardzo płaskich, wokół wysięków i niektórych źródeł, a także w wyniku zarastania jezior i starorzeczy; w środowisku bagiennych zbiorowisk roślinnych najczęściej przebiega proces tworzenia się torfu, co daje podstawę do określania bagna mianem torfowiska; ze względu na zróżnicowanie sposobu zasilania i stan uwodnienia bagna dzieli się na mokradła stałe i okresowe.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Kotlina Biebrzańska, bagna w okolicach Osowca.fot. P. Fabijański/ProPress/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Torfowisko niskie, Kotlina Biebrzańskafot. M. Piegat/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia