torfowiska przejściowe

Encyklopedia PWN

ekol. złoże torfu o miąższości powyżej 30 cm oraz występująca na jego powierzchni roślinność (w większości torfotwórcza);
torfowce, torfowcowe, Sphagnopsida,
klasa niewielkich roślin telomowych z gromady mchów;
m. powiatowe w woj. lubelskim, na obszarze Zaklęsłości Sosnowickiej, u ujścia Konotopy i Kłodzianki do Piwonii, na północ od Lasów Parczewskich.
kompleks leśny na Równinie Opolskiej, w dorzeczu Stobrawy;
bagnica torfowa, Scheuchzeria palustris,
jedyny gat. kłączowej byliny z rodziny bagnicowatych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia