liczby pierwsze
 
Encyklopedia PWN
liczby pierwsze,
mat. liczby naturalne p >  1, które oprócz jedynki i samych siebie nie mają żadnych innych dzielników: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ...;
pojęcie „liczby pierwsze” wprowadził Euklides w Elementach; dowiódł on, że każda liczba naturalna większa od 1 daje się przedstawić w jeden i tylko jeden sposób (z dokładnością do porządku czynników) jako iloczyn liczb pierwszych, oraz wykazał, że liczb pierwszych jest nieskończenie wiele; największą znaną obecnie (2008) liczbą pierwszą jest 243112609 − 1 (ma 12978189 cyfr); rozmieszczenie liczb pierwszych w ciągu liczb naturalnych jest bardzo nieregularne; teoria liczb pierwszych stanowi obecnie jeden z najważniejszych działów teorii liczb, ściśle powiązany z analizą matematyczną; liczby pierwsze mają zastosowanie m.in. w kryptografii (kryptologia).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia