Eratostenesa sito
 
Encyklopedia PWN
Eratostenesa sito,
mat. metoda pozwalająca wyznaczyć wszystkie liczby pierwsze nie większe niż dana liczba naturalna n;
wypisuje się kolejno liczby od 2 do n; liczba 2, pierwsza w ciągu, jest liczbą pierwszą — pozostawia się ją, wykreślając jednocześnie z dalszych liczb wszystkie przez nią podzielne; z liczb nie skreślonych kolejną po liczbie 2 jest liczba 3; pozostawia się ją i wykreśla wszystkie dalsze liczby przez nią podzielne, o ile nie zostały wykreślone wcześniej; z pozostałych po tym zabiegu nie skreślonych liczb kolejną po 2 i 3 jest liczba 5; pozostawia się ją i wykreśla wszystkie dalsze liczby podzielne przez 5, które nie zostały jeszcze wykreślone; postępowanie to kontynuuje się, uzyskując w efekcie wynik — nie skreślone liczby są liczbami pierwszymi nie większymi od n, np. dla n = 20:
.
We współczesnej teorii liczb są znane bardziej subtelne metody tego rodzaju, np. sita: Bruna, Selberga, Iwańca–Rossera.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia