dochodowa teoria pieniądza
 
Encyklopedia PWN
Tradycyjne równanie wymiany:
MV = PT, gdzie: M oznacza ilość pieniądza, V — szybkość obiegu pieniądza, P — przeciętny poziom cen, a T — roczny poziom produkcji, przedstawiciele szkoły z Cambridge przekształciła do postaci:M = kPY, gdzie: k = 1/V, a Y — realny roczny dochód narodowy. Nieznaczna różnica między tradycyjnym równaniem wymiany a równaniem Cambridge polega na wprowadzeniu odmiennej miary wielkości produkcji, Y zamiast T (roczny poziom produkcji).
Z równania Cambridge wynika następujące wyrażenie wielkości popytu na pieniądz:
D = kPY, gdzie D oznacza popyt na pieniądz.
Twórcy tej formuły nie wykorzystali wszystkich możliwości analizy czynników wpływających na popyt na pieniądz, w szczególności nie uwzględnili wpływu stóp procentowych na współczynnik k. Pełniejsze ujęcie popytu na pieniądz zaproponował później J.M. Keynes w teorii preferencji płynności.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia