Wieser Friedrich
 
Encyklopedia PWN
Wieser
[wị:zər]
Friedrich von, ur. 10 VII 1851, Wiedeń, zm. 22 VII 1926, Sankt Gilgen,
ekonomista austriacki;
przedstawiciel austriackiej szkoły w ekonomii; od 1884 profesor Uniwersytetu Karola w Pradze, od 1903 — Uniwersytetu Wiedeńskiego; 1917–18 minister handlu; twórca tzw. prawa Wiesera, mówiącego, że o wartości dobra produkcyjnego decyduje wartość najmniej użytecznego dobra konsumpcyjnego, które jest za jego pomocą wytwarzane; uzupełnił w ten sposób teorię C. Mengera dotyczącą nadawania wartości dobrom dalszych rzędów; użył tutaj po raz pierwszy terminu „użyteczność krańcowa” w celu pokazania, że o wartości dobra decyduje użyteczność ostatniej cząstki danego dobra będącej w posiadaniu konsumenta (Über den Ursprung und die Hauptgesetze des wirtschaftlichen Wertes 1884); rozwinął teorię kosztów i dystrybucji, pokazując metody rozliczania wartości czynników wytwórczych (Der natürliche Wert 1889 ); sformułował także dochodową teorię pieniądza; inne prace: Theorie der geseltschaftlichen Wirtschaft (1914), Das Gesetz der Macht (1926).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia