denuklearyzacja
 
Encyklopedia PWN
denuklearyzacja
[łac.],
prawo usunięcie broni jądrowej (nuklearnej) z określonego obszaru lub utrzymanie statusu obszaru wolnego od tej broni, zwykle rozumiane jako tworzenie stref, w których jest zakazane produkowanie, rozmieszczanie, transport oraz magazynowanie broni jądrowej.
Podpisano układy: 1959 w sprawie Antarktyki, 1963 o częściowym zakazie dokonywania prób z bronią jądrową (w atmosferze, w przestrzeni kosmicznej i pod wodą), 1967 o denuklearyzacji Ameryki Łacińskiej, 1968 o nieproliferacji broni jądrowej, 1971 o zakazie umieszczania broni jądrowej i in. broni masowej zagłady na dnie i pod dnem mórz i oceanów, 1985 o strefie nienuklearnej na południowym Pacyfiku, 1995 o denuklearyzacji Azji Południowo-Wschodniej, 1996 o denuklearyzacji Afryki.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia