demilitaryzacja
 
Encyklopedia PWN
demilitaryzacja
[łac.],
ograniczenie potencjału wojskowego na określonym terytorium na podstawie umowy międzynarodowej.
Szczególną formą demilitaryzacji jest denuklearyzacja; demilitaryzacja była ustalana zazwyczaj w traktatach pokojowych — w celu zagwarantowania zwycięzcy bezpieczeństwa ze strony państwa pokonanego; taki charakter miały np. postanowienia traktatu wersalskiego 1919, nakładające na Niemcy obowiązek demilitaryzacji Nadrenii i wyspy Helgoland; o demilitaryzacji Niemiec po II wojnie światowej postanowiono na konferencji poczdamskiej 1945, a o demilitaryzacji Japonii — w traktacie pokojowym podpisanym 1951 w San Francisco; w ostatnich czasach ustanawia się także demilitaryzację pewnych obszarów nie w interesie państw zwycięskich, lecz całej społeczności międzynarodowej; taki charakter mają np. układy o demilitaryzacji Antarktyki (1959), demilitaryzacji Księżyca i innych ciał niebieskich oraz zakaz umieszczania na orbitach okołoziemskich broni jądrowej i innej broni masowej zagłady.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia