dendrologia
 
Encyklopedia PWN
dendrologia
[gr. déndron ‘drzewo’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
drzewoznawstwo,
dział botaniki, nauka o roślinach drzewiastych (drzewach, krzewach, krzewinkach, pnączach o zdrewniałych łodygach);
zakres dendrologii obejmuje wszystkie szczegółowe dyscypliny naukowe zajmujące się roślinami drzewiastymi — zarówno teoretyczne (genetykę, systematykę, anatomię, morfologię, ekologię, fizjologię, embriologię, chorologię i geografię), jak i o charakterze praktycznym (ogrodnictwo, projektowanie terenów zieleni, leśnictwo, kształtowanie krajobrazu i ochronę przyrody); zajmuje się też wprowadzaniem do uprawy obcych gatunków drzew i krzewów (introdukcja) oraz ich aklimatyzacją w celach użytkowych; ma podstawowe znaczenie dla leśnictwa (m.in. podnoszenie produkcyjności lasów), ogrodnictwa (np. otrzymywanie wartościowych odmian drzew owocowych) i architektury krajobrazu (projektowanie terenów zielonych). Dendrologia rozwija się głównie w specjalnych ośrodkach badawczych i arboretach (np. Arnold Arboretum w Jamaica Plain — USA, Dendrarium w Soczi, Arboretum w Mlyňanach — Słowacja, a w Polsce — w Kórniku, Rogowie) oraz w ogrodach botanicznych (np. Główny Ogród Botaniczny Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie, Royal Botanic Kew Gardens w Londynie); czasopisma, m.in. „Arboretum Kórnickie”, „Journal of the Arnold Arboretum”.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia