dendroklimatologia
 
Encyklopedia PWN
dendroklimatologia
[gr. déndron ‘drzewo’, klíma, klímatos ‘strefa’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
nauka wyodrębniona z dendrologii, zajmująca się rekonstrukcją i prognozowaniem klimatu na podstawie wielkości przyrostów rocznych drzew (słojów);
dendroklimatologia jest wykorzystywana m.in. w leśnictwie, geografii, ekologii, klimatologii.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia