aranjaki
 
Encyklopedia PWN
aranjaki
[sanskr. āranyaka ‘las’, ‘leśny’, ‘księga leśna’],
indyjskie teksty będące częścią wedyjskiego objawienia, ściślej — jego ksiąg egzegetycznych zw. brahmanami, których wraz z upaniszadami są zakończeniem;
powstawały ok. VIII–VII w. p.n.e. i mogą być traktowane jako ogniwo pośrednie między brahmanami a upaniszadami; były przeznaczone do studiowania w pustelniach.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia