Jadźurweda
 
Encyklopedia PWN
Jadźurweda
[sanskr. yajurveda ‘wiedza formuł ofiarnych’],
jedna z 4 sanhit;
stanowi zbiór tekstów rytualnych (jadźus) używanych przez kapłana podczas ofiary wedyjskiej; tradycja wykształciła 2 odmienne szkoły, zw. czarną (kryszna) i białą (śukla) J. z odrębnymi tekstami podstawowymi, w 5 różnych recenzjach; każda z nich zapoczątkowała samodzielną tradycję komentatorską i zawiera teksty typu brahmany, aranjaki, upaniszady i sutry; prócz ostatniego, są one, podobnie jak pozostałe Wedy i ich komentarze, częścią kanonu tekstów uznanych przez hinduizm za objawione (śruti) i obdarzanych szacunkiem należnym wiedzy świętej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia