sanhita
 
Encyklopedia PWN
sanhita
[sanskr. saṁhitā ‘związek’, ‘połączenie’],
kanoniczny zbiór wedyjskich hymnów, formuł ofiarnych, inkantacji, formuł magicznych przekazywany w tradycji ustnej przez społeczność braminów, tworzących tradycję danej szkoły wedyjskiej (śakha);
wyraża koncepcję współistnienia wielu równoprawnych redakcji tego samego kanonicznego tekstu jednej z 4 Wed; również podstawowy sposób recytacji i treningu, zwłaszcza tekstu Rygwedy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia