Samaweda
 
Encyklopedia PWN
Samaweda
[sanskr. sāmaveda ‘wiedza melodii’],
jedna z 4 Wed, uważana za święty tekst przekazany drogą objawienia (śruti);
sanhitę S. tworzą hymny zawarte w Rygwedzie, uzupełnione jednak o zapis melodyczny, przeznaczone do śpiewania przez kapłana-kantora (udgatar) podczas ceremonii ofiarnych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia