aśrama
 
Encyklopedia PWN
aśrama
[sanskr. āśrama ‘ustronie’],
każde z 4 stadiów życia członków 3 wyższych stanów społeczeństwa indyjskiego (warna);
podwójnie urodzony powinien przejść kolejno 4 a.; jako brahmaćarin [‘adept brahmana’] miał poświęcić się studiowaniu Wed, zachowując ścisły celibat i dyscyplinę wobec guru; gdy ukończył naukę winien założyć rodzinę i sprawować funkcję gryhasthy [‘przebywający w domu’, ‘gospodarz’] — wychowywać potomstwo, pomnażać majętność i składać ofiary; po przyjściu na świat wnuka miał przekazać gospodarstwo synowi i oddalić się do pustelni, by żyć jako wanaprastha [‘przebywający w lesie’, ‘pustelnik’], który przez przestrzeganie praktyk rytualnych dążył do wyzwolenia z uwikłań codziennego bytowania i przygotowywał się do ostatniego okresu życia, tj. sannjasy; sannjasin [‘ten, który się wyrzekł’, ‘asceta’], zerwawszy więzy łączące człowieka ze światem, powracał do społeczeństwa, by wskazywać innym drogę wyzwolenia (moksza).
Także pustelnia, siedziba leśnych eremitów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia