„Ziemla i Wola”
 
Encyklopedia PWN
„Ziemla i Wola”,
ros. tajna organizacja narodnicka;
powstała jesienią 1876 w Petersburgu w wyniku połączenia poszczególnych kółek narodników jako Pn. Grupa Rewol.-Narodnicka; 1878 przyjęła nazwę Z. i W.; jej zał. byli m.in.: M. Natanson, A. Michajłow, G. Plechanow, później wstąpili do niej: S. Krawczynski, D. Klemenc, S. Pierowska i in.; celem Z. i W. było: przygotowanie powstania chłopskiego, obalenie władzy cara i wprowadzenie w Rosji socjalizmu agrarnego, którego zalążkiem miała być rzekomo wspólnota chłopska (obszczina); Z. i W. nawiązała kontakt z robotnikami i studentami Petersburga; wydawała we własnej drukarni nielegalne pisma („Ziemla i wola”, „Listok Ziemli i woli”); dokonała kilku zamachów na dostojników państw. i na cara Aleksandra II; wobec rozbieżności w poglądach na celowość terroru indywidualnego rozpadła się IX 1879 na Narodną Wolę i Czornyj Pieriedieł; do Z. i W. należało wielu Polaków (m.in.: A. Więckowski, H. Izbicki, K. Bohuszewicz, I. Hryniewiecki).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia