obszczina
 
Encyklopedia PWN
obszczina, mir,
wspólnota wiejska w Rosji;
o wszystkich jej sprawach decydowało ogólne zebranie członków obszcziny; przede wszystkim wspólnie dokonywała rozdziału ziemi — z uwzględnieniem liczby dorosłych osób w rodzinie gospodarza; poza gruntami użytkowanymi przez poszczególnych chłopów-członków obszcziny istniały wspólne pastwiska, lasy i łąki; poza regulacją życia gospodarczego wsi do kompetencji obszcziny należała zbiorowa poręka i zbiorowa odpowiedzialność za czyny popełnione przez jej członków; przez A. Hercena i N. Czernyszewskiego, którzy ją idealizowali, uważana za zalążek stosunków socjalist. na wsi ros.; w teorii tzw. ros. socjalizmu (stworzonej przez Hercena), przyjętej przez narodników, zagadnienie obszcziny zajmowało miejsce centralne; obszczina przetrwała w Rosji do 1917, chociaż zaczęła się rozpadać już na pocz. XX w., pod wpływem kapitalizacji rolnictwa (gł. reformy agrarnej P. Stołypina i wykupu ziemi); z administracyjno-prawnego punktu widzenia równoznaczna z terminem mir.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia