Dekret o ziemi
 
Encyklopedia PWN
Dekret o ziemi,
sowiecki akt prawny uchwalony 8 XI 1917 przez II Ogólnoros. Zjazd Rad;
zapożyczenie z programu socjalistów-rewolucjonistów (tekst Lenina); znosił natychmiast i bez wykupu prywatną własność ziemi, przy podziale ziemi zalecał kierować się ułożoną przez eserowców wzorcową Instrukcją Chłopską, przewidującą: zakaz sprzedaży, dzierżawienia i zastawiania ziemi, jej nacjonalizację — ziemia uznana za dobro nar.; gospodarstwa wzorowe przekazywane wraz z inwentarzem wielkich majątków państwu lub wspólnotom chłopskim (obszczina); prawo do użytkowania ziemi przyznane wszystkim obywatelom Rosji pod warunkiem uprawiania jej pracą rąk własnych, rodziny, ewentualnie w formie stowarzyszonej; zakaz pracy najemnej, swobodę wyboru form użytkowania ziemi; wyłączenie z konfiskaty gruntów drobnych gospodarstw prywatnych. Dekret został uzupełniony dekretem o socjalizacji ziemi z 9 II 1918, stanowiącym podstawę prawną podziału gruntów między chłopów. Prywatną własność ziemi przywrócił 1990 Zjazd Deputowanych Lud. Ros. FSRR.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia