Turkmenistan. Środki przekazu
 
Encyklopedia PWN
Turkmenistan. Środki przekazu.
Prasa. System prasowy Turkmenistanu jest średnio rozwinięty; najwięcej dzienników i czasopism ukazuje się w Aszchabadzie. Dzienniki i gazety: organ rządu i parlamentu „Turkmenistan”, zał. 1920; „Nieutralnyj Turkmienistan”, zał. 1924 (do 1995 jako „Turkmienskaja iskra”); „Aszgabad”, zał. 1960; „Esger”, zał 1993; „Sijasi Sochbetdesz” [‘polityczne sympozjum’], organ Demokr. Partii Turkmenistanu, zał. 1992; „Edebijat we Sungat” [‘literatura i sztuka’], zał. 1958; „Nowosti Turkmienistana”, zał. 1994, ukazuje się w językach ros., turkmeńskim i angielskim. Państwowa agencja informacyjna — Turkmen Press.
Radio i telewizja. Pracą radia i telewizji kieruje Państw. Kom. ds. Radia i Telewizji. Państwowe stacje radiowe i telew. nadają programy lokalne oraz retransmisje programów ros. w językach turkm. i ros.; programy kolorowe są nadawane w systemie K/SECAM.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia