Turkmenistan. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Turkmenistan. Ustrój polityczny.
Turkmenistan według konstytucji z 1992 jest republiką. Na czele państwa i rządu stoi prezydent (wybierany co 5 lat), który jednocześnie sprawuje funkcję naczelnego dowódcy sił zbrojnych. W 1999 Rada Ludowa przedłużyła bezterminowo kadencję prezydenta S. Nijazowa. Najwyższym przedstawicielstwem narodowym jest Rada Ludowa (Chalk Masłachaty). W jej skład wchodzi 50 członków, wybieranych w wyborach powszechnych na 5-letnią kadencję, a także deputowani do parlamentu, członkowie rządu, przedstawiciele administracji terenowej, sędziowie Sądu Najwyższego i prokurator generalny. Rada Ludowa obraduje pod przewodnictwem prezydenta. Do jej kompetencji należy m.in. nowelizacja konstytucji. Władzę ustawodawczą sprawuje 1-izbowy parlament (Madżilis), złożony z 50 deputowanych, wybieranych w wyborach powszechnych na 5-letnią kadencję. Władzę wykonawczą sprawuje rząd, kierowany przez prezydenta, który także mianuje ministrów. Naczelnym organem sądownictwa jest Sąd Najwyższy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia