Turcja. Polityka społeczna
 
Encyklopedia PWN
Turcja. Polityka społeczna.
Realizowana w Turcji polityka społ. obejmuje zabezpieczenie społ., ochronę zdrowia i politykę oświatową. Zabezpiecznie społeczne. Obowiązuje 48-godzinny tydzień pracy; pracownikom przysługuje 12–24-dniowy płatny urlop wypoczynkowy, w zależności od stażu pracy; sprawami zatrudnienia, bezpieczeństwa społ. i ubezpieczeń społ. zajmuje się Minist. Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Opieka zdrowotna leży w gestii Minist. Zdrowia, które nadzoruje program zdrowia publicznego i pracę państw. placówek służby zdrowia; państw. służba zdrowia jest bezpłatna; działa także sieć prywatnej opieki lekarskiej; wydatki na zabezpieczenie społ. 1997 stanowiły 9%, a na ochronę zdrowia 4,1% budżetu. Polityka oświatowa. Obowiązek szkolny trwa 9 lat i zaczyna się w 6. roku życia. System szkolny obejmuje 6-letnią naukę w szkole podstawowej, a następnie 6-letnią edukację na poziomie średnim oraz kształcenie w szkole wyższej; kształcenie w szkole średniej jest 2-stopniowe (2 cykle: 3 + 3 lata); po ukończeniu szkoły średniej, uczniowie zamierzający kontynuować naukę w szkole wyższej mają obowiązek zdać egzamin państw.; w szkołach i uczelniach państw. nauka jest bezpłatna. Poziom alfabetyzacji wśród osób dorosłych powyżej 15. roku życia wynosi 86,5%, w tym wśród kobiet — 78,7% (2003). Na oświatę przeznacza się rocznie 3,2% PKB (2003).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia