Tunezja. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Tunezja. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1959 (modyfikowaną 1988) jest republiką, z prezydentem, wybieranym w wyborach powszechnych na 5-letnią kadencję, jako głową państwa. Władza ustawodawcza należy do Izby Deputowanych (Majlis al-Nuwaab), złożonej z 189 posłów z wyborów powszechnych. Władzę wykonawczą sprawuje rząd z premierem, powoływanym przez prezydenta. Władzę sądowniczą pełnią niezależne sądy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia