Tunezja. Ludność
 
Encyklopedia PWN
Tunezja. Ludność.
Arabowie stanowią 98% (2005) ludności, Berberowie — 1,5%, ponadto nieliczni Francuzi, Włosi i Żydzi (razem poniżej 1%); poza granicami kraju (gł. we Francji) przebywa ponad 0,5 mln Tunezyjczyków; religią państw. jest islam (odłam sunnicki). W kontaktach handl. w powszechnym użyciu język fr. (w sektorze turystyki — ang. i niem.). W 1985–92 średnie roczne tempo wzrostu ludności wynosiło 2,1%; przyrost naturalny 18,7‰ (1991), ob. spadł do ok. 10,1‰ (2006); w wieku poniżej 15 lat jest 24,6% populacji, ponad 64 lata — 6,7%; przeciętna długość życia: mężczyźni 73 lat, kobiety 77 lat. Średnia gęstość zaludnienia 61 osób na km2 (2004); w pasie przybrzeżnym skupia się ok. 70% ogółu ludności; najgęściej zaludnione północne i północno-wschodnie wybrzeże i wyspa Dżarba; migracja ludności z głębi kraju i terenów roln. do stref nadmor. i do miast; w miastach mieszka 65% ludności (2004); gł. m. poza stol.: Safakis, Bizerta, Kafsa, Susa, Kairuan. Struktura zatrudnienia ludności zawodowo czynnej (2002): rolnictwo 21%, przemysł ok. 30%, usługi ok. 50%; utrzymuje się dość wysokie bezrobocie — 14,2% (2005).
zgłoś uwagę
Ilustracje
Susa, zabytkowe miasto (Tunezja) fot. T. Barucki/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia