Suárez Francisco
 
Encyklopedia PWN
Suárez
[suạres]
Francisco Wymowa, ur. 5 I 1548, Grenada, zm. 25 IX 1617, Lizbona,
hiszp. jezuita, zw. Doctor Eximius; jeden z najwybitniejszych filozofów i teologów XVI w.;
dążąc do odnowienia scholastyki jako nurtu konkurencyjnego dla renes. humanizmu, nawiązywał do myśli św. Tomasza z Akwinu, którą jednak zasadniczo przekształcił; głosił, że przedmiotem metafizyki jest „pojęcie bytu” (a nie byt realny); zanegował odróżnienie w bycie istnieniaistoty, także aktu i możności (potencja); przyjmował samodzielność bytową materii pozbawionej formy; w koncepcji człowieka usunął rozróżnienie intelektu czynnego i biernego oraz głosił woluntaryzm; poglądy Suáreza, zw. w swoich czasach księciem scholastyków, wpłynęły bardzo mocno na innych myślicieli jezuickich, którzy przyjmowali tomizm wyłącznie w jego interpretacji, oraz na ukształtowanie podstaw myśli R. Descartes’a i G. Leibniza; napisał m.in. pracę Disputationes metaphysicae (1597).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia