Sierra Leone. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Sierra Leone. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1991 (zmodyfikowana 2002) Sierra Leone jest republiką, z prezydentem, wybieranym w wyborach powszechnych na 5-letnią kadencję, jako głową państwa i szefem rządu. Władza ustawodawcza należy do 1-izbowego parlamentu, Zgromadzenia Narodowej, o 5-letniej kadencji, w którego skład wchodzi 124 deputowanych (112 wyłanianych w wyborach powszechnych, 12 wybieranych przez kolegium wodzów plemiennych). Władzę wykonawczą sprawuje rząd, powoływany przez prezydenta.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia